Aggressiv hund

Stell av kjæledyr

På denne nettsiden finner du Mattilsynets veiledninger om hold av alle de viktigste kjæledyrartene vi har i Norge:

http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/stell_av_kjaeledyr/

Her finner du tilsynsveileder for hund: http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/tilsynsveileder__hund.16904/binary/Tilsynsveileder%20-%20hund ,

og det samme for katt: http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/tilsynsveileder__katt.16905/binary/Tilsynsveileder%20-%20katt .

Dette er meget nyttig informasjon som dyreeierne må kjenne til. Dyrevelferdslovens § 6 krever at alle som har ansvar for dyr skal ha tilstrekkelig kompetanse på dyras atferd og velferd.