Står dagens geiter for tett i geitefjøset?

Les på forskning.no hvordan atferdsforskerne ved NMBU i Ås har undersøkt hvordan geitene løser oppgaver: http://forskning.no/husdyr-landbruk/2015/09/en-geit-i-forskningens-tjeneste.

Vil geitekjeene fungere bedre hvis moren har bedre forhold mens hun er gravid? I så fall, hvordan? Dette finner du svar på i artikkelen. Klikk på lenken over.

Foto: Janne Karin Brodin / NMBU.