Atferd hos husdyr & selskapsdyr

Dyra våre kan være til både glede og nytte, hvis vi tar godt vare på dem.
Etologi | Dyrevelferd | Dyr og mennesker | Bøker | Foredrag | Studier

                        

Aggressiv hund

Stell av kjæledyr

På denne nettsiden finner du Mattilsynets veiledninger om hold av alle de viktigste kjæledyrartene vi har i Norge: http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/stell_av_kjaeledyr/ Her finner du tilsynsveileder for hund:…

Foreningen Norske Etologer

Foreningen Norske Etologer formidler også fagstoff til alle som er interessert i dyreatferd og dyrevelferd. Se: www.etologi.no  og den åpne facebook-siden: www.facebook.com/ForeningenNorskeEtologer.

“Dyreholder skal sørge for at dyr blir ivaretatt av tilstrekkelig og faglig kompetent personell”

Dyrevelferdslovens §6

“Selskapsdyr og husdyr kan være til glede og nytte, hvis vi tar godt vare på dem”

Bjarne O. Braastad

Bildegalleri

Noen dyrebilder. Foto: NMBU og Bjarne O. Braastad. Bildene må kun brukes med tillatelse. Kontakt: bjarbr(at)NMBU.no.

Katteforedrag i Harstad

Tirsdag 11. mars kl. 18-21 holder Bjarne O. Braastad foredrag om katters atferd i Harstad, et møte arrangert av Harstad Dyreklinikk. Se mer informasjon på…