Om

Denne nettsiden presenterer viktig fagkunnskap som alle dyreeiere bør kjenne til – og som kan bidra til å gjøre dyreholdet berikende. Navnet, Animalpickings, viser at dette er en side der du kan plukke aktuelt stoff om dyr. Her finner du stoff om etologi (dyreatferd), dyrevelferd, forholdet mellom dyr og mennesker, aktuelle bøker, foredrag, og hvordan man blir etolog. Nettsiden viser interessant informasjon fra Faggruppe etologi og husdyrmiljø ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås. Nedenfor finner du en kort presentasjon av de fast ansatte etologene i denne faggruppen.

Det er ingen diskusjonsside her, men for katter finner du dette på Facebook-siden til katteboka. Der kan alle bidra med spørsmål og synspunkter på kattens atferd, velferd og forholdet til mennesket. Det er også mulig å sende spørsmål om atferd og dyrevelferd hos husdyr og selskapsdyr via skjemaet på denne kontakt-siden, men vi har begrenset kapasitet til å besvare enkeltspørsmål. Ansvarlig redaktør for nettsiden er Bjarne O. Braastad, bjarbr(at)nmbu.no.

Følg også Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved NMBU på disse sidene:
Instituttets eksterne nettside
Instituttets facebook-side

 

Bjarne og Rampoline  –  Foto: Audun Braastad

Om Bjarne O. Braastad

Bjarne O. Braastad er professor i etologi ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås. Han har arbeidet med forskning og undervisning innen atferd og velferd hos dyr siden 1979, og etter hvert også om forholdet mellom dyr og mennesker. Han har arbeidet mest med katter, høns og rev, men også storfe, geiter, sauer og hester. Forskningsfeltet omfatter bl.a. atferdens fysiologiske og kognitive mekanismer, prenatalt stress, morsatferd, atferdstester og miljøfaktorer. Braastad har publisert ca. 70 vitenskapelige artikler og over hundre andre artikler og rapporter. Han har vært med i ca. 175 radio- og TV-innslag, vært intervjuet ca. 375 ganger i aviser, ukeblader, tidsskrifter og nettsider, og har holdt over 170 populærvitenskapelige foredrag. I 2013 mottok Bjarne O. Braastad Forskningsformidlingsprisen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. I 1982 tok Braastad initiativet til å starte Norsk huskattforening, en forening som lever i beste velgående i dag. I dag er Braastad nestleder i Foreningen Norske Etologer. Ved instituttet er han for tiden forskerutdanningsleder.

Om Inger Lise Andersen

Inger Lise Andersen er professor i etologi ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås. Hun har arbeidet med forskning og undervisning innen atferd og velferd hos en rekke dyrearter, med hovedvekt på gris og geit, noe på sau og nå seinere også hest. Hennes spesialfelt er sosial dynamikk hos husdyr, interaksjoner mellom sosialt og fysisk miljø, frykt, morsatferd og interaksjoner mellom mor og avkom, prenatalt stress, og atferdsøkologiske modeller anvendt på husdyr. Det siste store prosjektet hun var involvert i var et større EU-prosjekt innen dyrevelferd (AWIN) med 10 medlemsland,  hvor hun også var leder for en av fire hoveddeler som omhandlet prenatal og tidlig postnatalt miljø. Fra 2016 er hun leder av Rådet for dyreetikk i Norge. Andersen har publisert mer enn 60 vitenskapelige artikler og en lang rekke andre artikler og foredrag ved nasjonale og internasjonale konferanser. Hun er også involvert i innovasjonsprosjekter og har et tett samarbeid med næringene og kommuniserer ofte med bønder og andre representanter fra landbruket eller Mattilsynet.

Om Knut E. Bøe

Knut E. Bøe er professor i husdyrmiljø ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås. Han er leder for faggruppe Etologi og husdyrmiljø. Han har arbeidet med forskning og undervisning innen innredninger, bygninger og velferd hos husdyr siden 1982. Han har arbeidet mest med gris, storfe, sau, geit, fjørfe og hest og hatt et spesielt fokus på termoreguleringsadferd. Bøe har publisert over 90 vitenskapelige artikler i tillegg til innlegg på internasjonale og nasjonale vitenskapelige kongresser, populærvitenskapelige artikler og lærebøker. Han er blant annet også fast foreleser på Norsvinskolen. Han var i flere år sekretær for den nordiske avdelingen av ISAE, International Society for Applied Ethology.

Om Ruth C. Newberry

Ruth C. Newberry er førsteamanuensis i etologi ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås. Hun har ph.d.-grad fra Universitetet i Edinburgh i Skottland, der hun undersøkte sosial utvikling hos gris i et semi-naturlig miljø, «Edinburgh Pig Park». Hun har forsket på atferd og velferd hos fjærfe i Kanada, ved Pacific Agri-Food Research Centre i Agassiz, British Columbia. I 1996 flyttet hun til Washington State University, og i 2013 kom hun til Norge og NMBU. Ruths forskning dreier seg om atferdsutvikling, miljøberikelser og lekatferd. Hun har sammen med studenter forsket på en rekke ulike dyrearter, inkl. hunder, katter, geiter, høns, kalkun, treleopard, grizzlybjørn, laboratorierotter og –mus. Ruth har vært president i International Society for Applied Ethology (ISAE), den viktigste organisasjonen for husdyretologer. I tillegg har hun vært med i en rekke vitenskapelige komiteer innen dyrevelferd. Ruth C. Newberry har mottatt to priser for sin vitenskapelige innsats: Poultry Science Association’s Poultry Welfare Research Award og ISAE’s Creativity Award. Ved NMBU leder hun et prosjekt der stipendiaten Conor Goold studerer personlighet og plastisitet (evne til å foreta endringer) i atferd hos hund.

 

Pressefoto til bruk i media

braastad_bjarne_2009-239x300
Bjarne O. Braastad, professor i etologi ved NMBU/IHA. Foto: Janne Karin Brodin, NMBU
Inger Lise Andersen, professor i etologi ved NMBU/IHA
Inger Lise Andersen, professor i etologi ved NMBU/IHA. Foto: Janne Karin Brodin, NMBU
Knut E. Bøe, professor i husdyrmiljø ved NMBU/IHA
Knut E. Bøe, professor i husdyrmiljø ved NMBU/IHA. Foto: NMBU
Ruth C. Newberry, førsteamanuensis i etologi ved NMBU/IHA
Ruth C. Newberry, førsteamanuensis i etologi ved NMBU/IHA. Foto: Janne Karin Brodin, NMBU