Kompetanse er nødvendig

“Dyreholder skal sørge for at dyr blir ivaretatt av tilstrekkelig og faglig kompetent personell”

Dyrevelferdslovens §6