Katteboken i revidert 2. utgave

Boken “Katten – atferd og velferd” av Bjarne O. Braastad ble i mars 2019 utgitt i en faglig oppdatert 2. utgave. Det er nytt stoff om atferd hos ulike katteraser, atferd hos gamle katter, flere råd om atferdsproblemer hos katter, og en rekke mindre oppdateringer i den øvrige teksten. Flere nye foto av de meste populære katterasene er det også. Se mer her.