Kontakt

Du kan sende en melding til Bjarne O. Braastad ved å fylle ut dette skjemaet. Jeg har dessverre ikke kapasitet til å besvare spørsmål rundt atferdsproblemer med enkeltkatter, men kan evt. besvare mer generelle spørsmål og spørsmål rundt etologi, dyrevelferd, katters atferd og forholdet mellom dyr og mennesker. Du kan også sende en melding til Braastad på bjarne.braastad(at)nmbu.no

Hvis du ønsker å fortelle om eller kommentere sider ved kattens atferd og velferd, er du velkommen til å gjøre dette på facebook-siden til katteboka «Katten. Atferd og velferd», www.facebook.com/KattenAtferdVelferd.

Følg oss