Derfor hjelper det ikke å bare fjerne hjemløse katter

Den beste måten å holde antall eierløse katter på et lavt nivå i et område, er å beholde en del av de eierløse kattene som allerede er der.

Denne artikkelen på forskning.no forklarer TNR-metoden (Trap, Neuter, Release), der hjemløse katter fanges inn og blir sjekket av en veterinær:

  • Er de alvorlig syke eller skadde, kan de bli avlivet.
  • Hvis ikke, blir de kastrert, ID-merket og evt. gitt ormekur.
  • Er de tamme overfor mennesker, kan de bli adoptert av mennesker som har kompetanse på kattehold.
  • Er de delvis tamme, kan de midlertidig bli plassert i en omplasseringsinstitusjon, før de blir godt nok sosialisert til å bli adoptert til nye eiere.
  • Er de usosialiserte og “ville” av natur, har de best av å bli satt ut igjen der de ble funnet. Da kan man klippe av ytterste øretipp for å vise at katten er kastrert og inngår i TNR-metoden, slik bildet ovenfor viser. Slike utplasserte katter må følges opp av frivillige, evt. med matestasjoner. Hvis en gjennomfører slike aksjoner med minst halvparten av de hjemløse kattene i et område, kan dette etter hvert redusere problemet. Disse får ikke selv kattunger, og de kan bli mer territoriale, slik at bestanden av hjemløse katter i et område blir begrenset.

Hvis man bare fjerner hjemløse katter fra et område, blir det ledige revirer og nye katter kommer snart dit.

NMBUs anbefalinger er basert på forskning i ulike land. Blant dyrevernorganisasjonene er det likevel ulike meninger om hvilke metoder som er best.

Se artikkelen her.

Bildet ovenfor: Feral (forvillet) katt med klippet øretipp for å vise at den er kastrert og inngår i TNR-metoden. Foto: Brocken Inaglory CC-BY-SA 3.0.