Katten – Atferd og velferd

Boka ”Katten – Atferd og velferd” gir deg den kompetansen du trenger for at du skal kunne gi katten et rikt liv sammen med deg. Med denne boka vil du forstå katten din bedre, slik at dere kan utvikle et tettere sosialt bånd. Kunnskap gir trygghet, og når du kjenner kattens naturlige atferd og hvilke behov den har, og du forstår hvorfor katten biter eller gjør fra seg på teppet i stua, så kan du løse problemene – men framfor alt, du kan hindre at de oppstår.

Boka hjelper deg med å oppfylle kunnskapskravene som dyrevelferdsloven stiller til dyreeiere. Du får kunnskaper om atferdsutvikling, språk og sosial atferd, katten som rovdyr, navigasjonsevner, dyrevelferd, atferdsbehov, atferdsproblemer, kattehold i borettslag og hvordan katten utviklet seg fra villkatt til huskatt. Forholdet mellom katt og menneske er et viktig tema i boka, og den viser hvordan katten kan bidra til å gi mennesker en bedre fysisk og psykisk helse.

Boka inneholder 20 QR-lenker til korte YouTube-videoer og 6 QR-lenker til lydfiler fra forfatterens forelesninger om kattens atferd og velferd.

Forfatteren, Bjarne O. Braastad, er dr.philos. og professor i etologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås. Han tok initiativet til å danne Norsk huskattforening i 1982, og har seinere holdt et stort antall forelesninger og foredrag om katteatferd.

Katteboken er våren 2019 utkommet i en faglig oppdatert 2. utgave.

Forfatter: Braastad, Bjarne O
Utgitt: 26.03.2019 (2. utgave), 08.10.2012 (1. utgave)
Pris: 399,–
Forlag: Vigmostad og Bjørke
Antall sider: 186
ISBN: 978-82-419-1937-4

Gå til forlagets nettside for boken her.  Gå til siden Katter her.