BjarneB

27 Posts
Aggressiv hund

Stell av kjæledyr

På denne nettsiden finner du Mattilsynets veiledninger om hold av alle de viktigste kjæledyrartene vi har i Norge: http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/stell_av_kjaeledyr/ Her finner du tilsynsveileder for hund:…

Foreningen Norske Etologer

Foreningen Norske Etologer formidler også fagstoff til alle som er interessert i dyreatferd og dyrevelferd. Se: www.etologi.no  og den åpne facebook-siden: www.facebook.com/ForeningenNorskeEtologer.

“Dyreholder skal sørge for at dyr blir ivaretatt av tilstrekkelig og faglig kompetent personell”

Dyrevelferdslovens §6

“Selskapsdyr og husdyr kan være til glede og nytte, hvis vi tar godt vare på dem”

Bjarne O. Braastad