BjarneB

27 Posts

Står dagens geiter for tett i geitefjøset?

Les på forskning.no hvordan atferdsforskerne ved NMBU i Ås har undersøkt hvordan geitene løser oppgaver: http://forskning.no/husdyr-landbruk/2015/09/en-geit-i-forskningens-tjeneste. Vil geitekjeene fungere bedre hvis moren har bedre forhold mens…

Hvor godt er miljøet i kalvebingen?

Sli­ter du med dår­lig kal­ve­hel­se? Luft­veis­pro­ble­mer og dia­ré er van­li­ge hel­se­pro­ble­mer hos kalv i norske fjøs. Enk­le til­tak, som å flyt­te kal­ve­ne ut av hovedfjøset,…

Inspirasjonsvideo om katter

Se denne flotte informasjons- og inspirasjonsfilmen om katter, laget av MonaMoe Produksjon. Møt Bjarne O. Braastad, Shabana Rehman, Sissel Grana og katt på Sagenehjemmet i…