App’en “Katten” har ny URL

 

Nå kan dere se app’en “KATTEN“, oppdatert med mye ny URL. Dette er en app for smarttelefoner, men den kan også brukes på PC, Mac eller nettbrett. App’en inneholder temaer som hvorfor du bør lære mer om katten, katteorganisasjoner, hvor boka “Katten. Atferd og velferd” er å få tak i, lenker til YouTube-videoer med foredrag om katteatferd, lenker til morsomme kattevideoer, lenker til katteboka på Facebook, Etologi.no, lenker til katteinformasjon fra International Cat Care, aktuelle Facebook- og andre nettsider om katter, og kattebilder.

Gå til denne nettsiden:  https://appsmakerstore.com/appim/no7wkya042o3t2.  Lagre den som en internettfavoritt i din smarttelefon – eller på din PC/Mac.

Du kan også lagre app’en ved å scanne denne QR-koden med en QR-kodeleser i din smarttelefon: