From oktober 2015

Står dagens geiter for tett i geitefjøset?

Les på forskning.no hvordan atferdsforskerne ved NMBU i Ås har undersøkt hvordan geitene løser oppgaver: http://forskning.no/husdyr-landbruk/2015/09/en-geit-i-forskningens-tjeneste. Vil geitekjeene fungere bedre hvis moren har bedre forhold mens…