From august 2015

Hvor godt er miljøet i kalvebingen?

Sli­ter du med dår­lig kal­ve­hel­se? Luft­veis­pro­ble­mer og dia­ré er van­li­ge hel­se­pro­ble­mer hos kalv i norske fjøs. Enk­le til­tak, som å flyt­te kal­ve­ne ut av hovedfjøset,…