From oktober 2014

“Dyreholder skal sørge for at dyr blir ivaretatt av tilstrekkelig og faglig kompetent personell”

Dyrevelferdslovens §6

“Selskapsdyr og husdyr kan være til glede og nytte, hvis vi tar godt vare på dem”

Bjarne O. Braastad