Kompetanse er nødvendig

«Dyreholder skal sørge for at dyr blir ivaretatt av tilstrekkelig og faglig kompetent personell»

Dyrevelferdslovens §6