Katten – Atferd og velferd

Boka ”Katten – Atferd og velferd” gir deg den kompetansen du trenger for at du skal kunne gi katten et rikt liv sammen med deg. Med denne boka vil du forstå katten din bedre, slik at dere kan utvikle et tettere sosialt bånd. Kunnskap gir trygghet, og når du kjenner kattens naturlige atferd og hvilke behov den har, og du forstår hvorfor katten biter eller gjør fra seg på teppet i stua, så kan du løse problemene – men framfor alt, du kan hindre at de oppstår.

Boka hjelper deg med å oppfylle kunnskapskravene som dyrevelferdsloven stiller til dyreeiere. Du får kunnskaper om atferdsutvikling, språk og sosial atferd, katten som rovdyr, navigasjonsevner, dyrevelferd, atferdsbehov, atferdsproblemer, kattehold i borettslag og hvordan katten utviklet seg fra villkatt til huskatt. Forholdet mellom katt og menneske er et viktig tema i boka, og den viser hvordan katten kan bidra til å gi mennesker en bedre fysisk og psykisk helse.

Boka inneholder 20 QR-lenker til korte YouTube-videoer og 6 QR-lenker til lydfiler fra forfatterens forelesninger om kattens atferd og velferd.

Forfatteren, Bjarne O. Braastad, er dr.philos. og professor i etologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås. Han tok initiativet til å danne Norsk huskattforening i 1982, og har seinere holdt et stort antall forelesninger og foredrag om katteatferd.

Førsteopplaget av boka ble utsolgt på 3-4 måneder, og 2. opplag kom raskt på plass i forlaget i februar 2013. Fra 2016 er 4. opplag i salg.

Forfatter: Braastad, Bjarne O
Utgitt: 08.10.2012
Pris: 319,–
Forlag: Vigmostad og Bjørke
Antall sider: 173
ISBN: 978-82-419-0864-4

Gå til forlagets nettside for boken her.       Gå til siden Katter her.

NB! YouTube har endret hvordan lenkene kan se ut, og i 1. og 2. opplag av boka virker derfor ikke QR-kodene til videoene lenger (men lydlenkene virker). Dette er rettet i 3. opplag som er i handelen fra vinteren 2015. Du får fram videoene ved å ta bort www. i starten av URL’en, eller se korrekte lenker på siden ‘Katter‘ her: